Detta är avgörande för vilken slags framtid du får


Det är kvaliteten på din medvetenhet i det innevarande ögonblicket som är avgörande för vilken slags framtid du får uppleva, så att ge sig hän eller att kapitulera inför nuet är det mest meningsfulla du kan göra för att åstadkomma positiva förändringar. Alla åtgärder du i övrigt kan tänkas vidta är sekundära. Ingen verkligt positiv handling kan komma ur ett medvetandetillstånd där det fortfarande finns motstånd.