Brukar du ofta bli missnöjd?


Missnöje är en starkt negativ känsla som är kopplad till en händelse i ett avlägset förflutet och som hålls vid liv genom tvångsmässigt tänkande