3 saker för att hantera jobbiga situationer


När en situation är obehaglig och du mår dåligt av det, ska du göra följande saker