Människor som inte släpper det som hänt, vilket tungt liv de lever


Kan du tänka dig ett liv som Ekido som är ovillig att släppa taget om situationer och händelser och därmed samlar på sig mer och mer ”skit” i sitt inre?
Så här är de flesta människorna här på jorden.
Vilken tung börda de bär omkring på från det förflutna helt i onödan.