Såhär gör du för att nå dina drömmar, ta hjälp av känslorna


Känslornas språk
Ett NEJ uttrycker känslorna sig i Obehag och ett JA uttrycker känslorna sig i behag.