What are emotions?


What is a feeling
Feeling is a reaction of a thought. That a deep thought produces emotions.

Peter Lang defines emotions based on three different reaction systems: physical/physiological, verbal/cognitive, behavior/action.
Keith Oatley and his colleagues have a more nuanced and developed definition: that when you reach an important goal that you value, positive emotions are produced and if you do not reach them negative emotions are produced. Keith and colleagues also say that the essence of an emotion is the readiness to act and set plans and that the feeling is generally perceived as a distinct mental state.

What are the feelings
Oatley says positive feelings arise when we feel we are moving towards our goals and what we value. Negative feelings arise when we feel hindered in achieving the goals, when we may even have to abandon them. This is where I meant it starts with the thought and then goes over to the emotions.

Negative and positive feelings
Negative feelings have a common red thread – torment and discomfort. Here we count emotions such as: fear, sadness, anger, guilt, shame, disgust, contempt.
For obvious reasons, we want to maximize positive emotions. They include: love, joy, attraction, curiosity, excitement, enthusiasm, pride.

Basic and complex (primary and secondary) emotions
Basic emotions are considered universal, they are triggered quickly in specific situations, they usually hit us quickly and without so much reflective. Some examples of basic emotions are: fear, anger, sadness and curiosity.
Complex emotions are: guilt, shame, contempt and pride. Complex emotions are closely linked to thoughts and values. They are more influenced by the environment and the culture we are in. It is precisely the feelings of shame and guilt that have a central place in our lives. They contain components of fear of being examined, judged, valued and excluded from an important community.

/Toumas Touma


Vad är känslor?

Vad är en känsla
Känsla är en reaktion av en tanke. Att en djup tanke producerar känslor.

Peter Lang definierar känslor utifrån tre olika reaktionssystem: kroppsligt/fysiologiskt, verbalt/kognitivt, beteende/handling.
Keith Oatley och hans kollegor har en mer nyanserad och utvecklad definition: Att när man når ett viktigt mål som man värderar produceras positiva känslor och om man inte når det så produceras negativa känslor. Keith och kollegorna säger också att kärnan i en känslan är beredskapen att agera och sätta igång planer och att känslan uppfattas i allmänhet som ett distinkt psykiskt tillstånd.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Vilka är känslorna
Oatleys säger att positiva känslor uppstår när vi upplever oss vara påväg mot våra mål och det vi värderar. Negativa känslor uppstår när vi upplever oss hindrade att uppnå målen, då vi kanske till och med måste överge dom. Det är här jag menar att det börjar med tanken och sen går över till känslorna.

Negativa och positiva känslor
Negativa känslor har en gemensam röd tråd – plåga och obehag. Hit räknar vi känslor som: rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, avsky/äckel, förakt.
Positiva känslor vill vi av förklarliga skäl maximera. De inkluderar: kärlek, glädje, attraktion, nyfikenhet, upphetsning, entusiasm, stolthet.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Grundläggande och komplexa (primära och sekundära) känslor
Grundläggande känslor betraktas som universella, de utlöses snabbt i specifika situationer, de drabbar oss oftast snabbt och utan så mycket reflekterande. Några exempel på grundläggande känslor är: rädsla, ilska, sorg och nyfikenhet.
Komplexa känslor är: skuld, skam, förakt och stolthet. Komplexa känslor är nära kopplade till tankar och värderingar. De är mer påverkade av omgivningen och den kultur vi befinner oss i. Just känslorna skam och skuld har en central plats i våra liv. De innehåller komponenter av rädsla för att bli granskad, bedömd, värderad och utesluten ur en viktig gemenskap.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Publicerad av Toumas Touma

Hej! Jag heter Toumas Touma och bor i Stockholm. Som intresse för den mentala hälsan läser jag dagligen stora författares böcker och nya forskningar om vad man kan göra för att må bra. Jag har kommit till en nivå där jag känner att jag kan hjälpa många människor och kommer därför att posta i denna sida allt jag tycker är bra att veta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.