I was scared to love my mom


I was afraid she would die if I showed her love

I never showed love
When I was in my teens, I didn’t dare tell my mom that I love her. Nor did I dare to show any kind of love for her. I did not hug or kiss her. I was so scared of it. All love signaled danger within me.

Why I never showed love
In my young days I watched TV and movies a lot. There somewhere I found the affirmation that love is linked to death. A constant affirmation soured through my subconscious and created a real fear. A fear of losing the one I love the most.

Now I understand
Now I understand that I was completely wrong. I understand that TV means ”Telling lies to your Vision”. I understand that all that was a lie. A lie that the devil fed my brain with. I now understand that all the devil wanted to do was to distance me from love, to distance me from God because God is love.

Now I love to love her
Now I show her so much love. I hug her and kiss her and thank her for her existence. I love her from the depths of my heart and always will. Love does not kill. Love saves one from death.

Go and show love you too
Now go and show love you too. Understand that love is powerful and healing. Understand that love is from God and not from anyone else. Even scientists have realized that love has the greatest active vibration found in our earth.

Read more about subconscious here:
https://www.vocabulary.com/dictionary/subconscious
https://en.wikipedia.org/wiki/Subconscious

/Toumas Touma


Jag var rädd att älska min mamma

Jag var rädd att hon skulle dö ifall jag visade henne kärlek

Jag visade aldrig kärlek
När jag var i tonåren vågade jag inte säga till min mamma att jag älskar henne. Jag vågade heller inte visa någon typ av kärlek för henne. Jag varken kramade eller pussade henne. Jag var så rädd för det. All kärlek signalerade fara inom mig.

Varför jag aldrig visade kärlek
I mina unga dar tittade jag mycket på TV och filmer. Där någonstans fann jag bekräftelsen i att kärleken är kopplad till döden. En ständig bekräftelse syrade igenom mitt undermedvetna och skapade en rädsla. En rädsla att förlora den jag älskar mest.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Nu förstår jag
Nu förstår jag att jag haft helt fel. Jag förstår att TV betyder ”Telling lies to your Vision”. Jag förstår att allt det där var en lögn. En lögn som djävulen matade min hjärna med. Jag förstår nu att allt djävulen ville göra var att distansera mig från kärleken, distansera mig från Gud eftersom Gud är kärlek.

Nu älskar jag att älska henne
Nu visar jag henne så mycket kärlek. Jag kramar henne och pussar henne och tackar henne för hennes existens. Jag älskar henne från djupet av mitt hjärta och kommer alltid att göra det. Kärleken dödar inte utan den räddar en från döden.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Visa kärlek du också
Gå nu och visa kärlek du också. Förstå att kärleken är mäktig och helande. Förstå att kärleken är från Gud och inte från någon annan. Till och med forskare har insett är kärleken har den största aktiva vibrationen som finns i vår jord.

Läs om undermedvetna här:
www.hypnosinstitutet.com/sv/det-undermedvetna
www.sjalvkraft.se/web/dina-fantastiska-sinnen/

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Sometimes we need to control but sometimes just completely accept


To turn off thoughts is to be present

In the present, everything is accepted
To turn off thoughts is to direct all attention to the present and to be alert by all senses to what is in the present. Conscious presence is an open and ice-judging awakening to life as it is, ourselves as we are, others as they are.

Control and accept
Sometimes we need to control but sometimes just completely accept. And sometimes we need to accept and then rule.


Swedish / Svenska

Ibland behöver vi styra men ibland bara helt acceptera

Att stänga av sina tankar är att vara närvarande, att vara i nuet

Nuet accepterar allt
Att stänga av sina tankar är att styra hela sin uppmärksamhet till nuet och att genom alla sinnen vara vaken för det som är i nuet. Medveten närvaro är en öppen och ice-dömande vakenhet inför livet som det är, oss själva som vi är, andra som de är.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Styra och acceptera
Ibland behöver vi styra men ibland bara helt acceptera.
Och ibland behöver vi acceptera och sen styra.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Så hanterar du livets alla jobbiga situationer


Livet har alla möjliga situationer.
För att livet ska flyta på är det viktigt att veta hur du ska hantera de jobbiga delarna.
Det kan handla om arbete, familj, kärleksrelation, vänner eller annat.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Verktyget FLA står för Förändra, Lämna, Acceptera. Meningen med att använda FLA är för att du ska få en känsla av frid oavsett situation.

När en situation är obehaglig och du mår dåligt av det, ska du göra följande saker:

Förändra
De första du bör göra i en jobbig situation är att försöka förändra den.

Lämna
Kan inte du förändra situationen måste du försöka lämna den.

Acceptera
Kan inte du förändra eller lämna situationen så acceptera den då till 100 procent.
Acceptera även hur du känner inombords.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Läs även andra sätt att hantera situationer:
Utforska sinnet
Offentligaaffarer.se
Stegforhalsa.se

Du kan inte förstå Gud med dina tankar


Vem är Gud?

Det finns så mycket onödiga diskussioner om vem Gud är. Vem som har den rätta religionen och om han finns eller inte.
Gud är ingen du förstår med dina tankar. Gud förstår du genom din andliga kropp. Att förstå och veta sanningen om Gud är ingenting du kan göra via tankar eftersom tankar är ett verktyg anpassad för det materiella och för att du ska förstå och klara dig i detta liv.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Om du vill hitta Gud så ska du inte fråga någon annan än din egna ande eftersom Gud är ande och ande förstår ande.
Bibeln men säkert också andra läror lär oss att förstå Gud genom att dra oss till nuet.
I nuet finns ingen hat, fiendskap, bitterhet, oenighet och splittring.
Här finns alltså inga tankar utan bara kärlek, glädje, frid och Gud.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Är du en slav?


Det är så synd för de människor som tvingas arbeta för deras ”ägare”. Det är fruktansvärt att höra i nyheterna om hur människor använder andra människor som slavar. Vi ber för att en högre makt ska agera åt detta.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Men, finns det högre grad av slaveri när någon kan bestämma hur du ska må i ditt inre?
Ännu mera… Finns det högre grad av slaveri när någon du INTE tycker om kan bestämma hur du ska må i ditt inre?

Skillnaden mellan de slavar vi ser på nyheterna och oss är att vi kan välja.

Låt inte andra bestämma hur du ska må!

Är du en slav?

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Kan du inte detta så kan du heller inte hjälpa någon


Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

SOREN KIERKEGAARD 1859

Läs även andras råd
Måbra.com
PsykologiGuiden.se
Deprimerad.net
Umo.se

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Så slutar du röka – arbeta med ditt undermedvetna


Läs på andra sidor och ta del av deras tips också
1177
Slutarokalinjen
Hjärt – lungfonden

Att vilja sluta röka men ändå röka är att leva ständig i krig med sig själv. Man kan nästan säga att man har två röster inom sig som alltid grälar och skriker på varandra om personen ska röka eller inte, men när personen väl lyssnar på dessa röster så tystar han ner dem.

För att du ska komma till slut med ditt missbruk behöver du dra upp beroendet från mörkret och föra in det i ljuset eftersom inget mörker kan leva i ljuset.

Att identifiera sitt sina tankar och känslor är att föra in mörkret till ljuset.
I ljuset har du förmågan att ta kontrollen över ditt liv och styra efter din vilja. Här kan du sluta upp med ditt beroende av röka cigaretter om du så vill.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Så gör du
Varje gång du känner för att gå röka en cigarett stanna då upp 3 gånger och känn efter ditt beroende i form av tankar och känslor. Rök sedan din cigarett.

Exempel
Du känner för att gå ut och ta en cigg, stanna då upp och känn efter ditt beroende, vad är det som händer i kroppen och i mitt psyke?. När du identifierat ditt ”beroende beteende” och känner nu för att gå och ta ciggen så stanna upp då igen och analysera ditt beroende igen. När du analyserat den så vill du så gärna gå och ta ciggen men då ska du stanna upp igen och analysera ditt beroende en sista gång. Nu när du gjort det så kan du gå och ta din cigg.

Gör sådär x antal gånger och du kommer sakta sakta att sluta röka.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Därför blir du utbränd


Läs mer om utmattning på 1177 och hjärnfonden

När vi människor inte mår bra är en vanlig reaktion att vi drar oss tillbaka och blir mindre aktiva. Trots att det kan kännas rätt i stunden så bidrar det lätt till att vi hamnar i en ond cirkel, där bristen på aktiviteter i själva verket medför att vi blir ännu mer orkeslösa. En minskning i aktiviteter betyder också en minskning i den positiva förstärkning aktiviteterna i allmänhet ger, vilket i sin tur kan upplevas som mindre meningsfullt.


Annons för Svenskt Coolstuff:


Om du blir medveten om detta beteende hos dig själv är det viktigt att försöka göra sånt som är roligt och tillfredsställande så att du inför mer positiv förstärkning in i din vardag. För att inte dras in i utmattningssyndrom är det viktigt att ha en balans mellan negativt förstärkta aktiviteter (måsten och krav) och positivt förstärkta aktiviteter (roligt och tillfredsställande).

Vi lever i en tid där ”måsten” och ”krav” dominerar och därför utsätts allt fler personer för utmattningssyndrom.
Det finns olika orsaker men detta är den vanligaste orsaken idag.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Därför hotas ditt förhållande


Oavsett hur erfaren du kanske är, att vara i ett förhållande är ett hårt arbete.
Det har alltid varit och det kommer alltid att vara.
I dessa tider då skilsmässor ökar markant och människor hoppar ur relationer mer än någonsin tidigare är det en bra idé är att ta reda på vad du verkligen vill ha i ett förhållande, och vad det kommer att ta för att upprätthålla en bra relation innan du går in i en.
Du måste vara villig att se förbi smärtpunkterna för att dina relationer ska fungera. Om du vill att en partner ska behandla dig bra ska du behandla denne väl. Om du vill att din partner ska vara ärlig mot dig ska du vara ärlig mot denne. Att acceptera era olikheter är A och O i ett förhållande.

En äldre person som nyligen skilt sig från sin partner efter 30 år sa till mig, hur bra, ödmjuka du och din partner än är, om någon av er har en svag personlighet så kommer ert förhållande ständigt att hotas.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Såhär gör du för att nå dina drömmar, ta hjälp av känslorna


Känslorna ger oss information
Vi får viktig information om oss själva och om andra genom känslor. Känslornas viktigaste funktion är alltså att få oss att agera på ett sätt så att vi mår bra – att överleva faror, att få stöd och tröst, ge och ta emot kärlek, få gemenskap, respekt och mycket annat. Allt detta är evidensbaserat information.

Känslorna kan stoppa dig från att nå dina mål
Jag vet att känslor också kan stoppa dig från att nå dina mål. Enligt forskning tar vi oftast beslut genom våra känslor. Men för att en känsla ska bli till och vägleda oss så behövs en tanke, en tanke som någon gång poppat upp i hjärnan och blivit accepterad och stämplad som sanning även om den i själva verket inte har någon sanning alls. En tanke som skapat en känsla. Sedan behövs inte tankarna för att känslan ska vägleda dig.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Känslornas språk
Ett NEJ uttrycker känslorna sig i Obehag och ett JA uttrycker känslorna sig i behag.
Om du vill ta ett nytt steg fram i livet, ett steg du inte tagit förut så kommer dina känslor att försöka hålla dig undan genom att säga NEJ eftersom du avviker från bekvämlighetszonen, din ”säkerhetszon”. Ett NEJ från känslorna är den starkaste svaret du kan få som person och därför även den svåraste att gå emot.

Ett nytt steg behöver inte vara rätt eller fel
Tänk på att varje gång du avviker från din bekvämlighetszon så tar du ett steg längre i ditt liv. Även om steget gjort så att du fallit ner så har den också givit dig mera erfarenheter.
Kom ihåg att det varken finns ”bra” eller ”dåligt” eftersom i ”bra” finns ”dåligt” och i ”dåligt” finns ”bra” och därför finns ”bra” och ”dåligt” i allt.


/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Vi åker till fina platser för att ta bilder och njuta av det senare.


Min vän reste tillsammans med sin familj till en fin plats någonstans här i Sverige. Platsen är känd för sin fina utsikt och dess stillhet.

När dom kom hem frågade jag om det var fint där, hans fru och barn svarade: Jaa det var jätte fint och skönt.
Min vän dock svarade med en spänningsfylld ton: det får vi se snart… Toumas följ med.

När vi kom fram till hans dator började han överföra massa bilder och filmer från mobilen.
När det var klart sa han: så nu ska vi se om det var fint där och kanske får vi njuta av utsikten också om vi har tur.
Haha vaaad…? frågade jag.
Ja! jag filmade allt för att njuta av det här hemma.
Då började vi skratta ihjäl oss över hur dumt det var och hur man själv kunde referera till det.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Vi är tyvärr såna i vår generation. När vi åker till en fin plats, istället för att njuta av utsikten så tar vi fram telefonen och filmar allt för att sedan åka därifrån och njuta av platsen senare.
För vissa är det så illa att de inte ens njuter av platsen, utsikten senare. De tar bilder och videos endast för att visa andra. Detta kan jag också referera till.

Vi måste lära oss att njuta av platserna när vi är där, leva mer i nuet, annars kan vi lika gärna titta på youtube 😀

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Tankar som får dig att missuppfatta en situation


Tankefällor är ett slags logiska kullerbyttor som gör att vi missuppfattar eller felbedömer situationer. De är vanliga och kan vara harmlösa. Men om vi låter dem dominera, kommer de att förstöra redan dysfunktionellt tänkande. Då får de oss att känna och handla på ett sätt som vi annars inte skulle ha gjort. När du lär dig att lägga märke till dina tankefällor kan du också lära dig att undvika dem.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Att lägga märke, uppmärksamma sina tankar är enligt mig en grundfärdighet. Det handlar om att uppmärksamma tankar som dyker upp i olika situationer och sedan ifrågasätta, filtrera och välja bland dem.
Att uppmärksamma tankar är bland de svåraste färdigheten jag lärt ut till mina klienter. Det krävs ständigt fokus samt övning, övning och övning. En sån färdighet är också bland de bästa en människa kan ha enligt mig och mina klienters åsikter.
Att vara medveten om vad som händer inom sig är startkicken för en grov livsförändring.
Allt handlar om din vilja!

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Så får du ditt barn att känna sig omhändertagen och trygg


En mor-barnrelation som karakteriseras av tryggt omhändertagande, lyhördhet och intoning skapar barn som är trygga, kan tolerera och ta sig igenom smärta vid en separation och har kapacitet att reflektera över sig själv och sina inre reaktioner
John Bowly

Försök alltid att vara närvarande med dina barn.
-Vad menar du?
När du är med dina barn, försök då att vara där och inte någon annanstans.
-Jag förstår inte, jag är ju där?
Jo du är där men ändå inte där. Du är där fysiskt men psykologiskt är du på en annan plats.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Barnet känner sig otrygg och ensam när du är frånvarande men omfamnas av trygghet och kärlek vid din närvaro.

Tänk dig själv om du umgås med en vän som har ett stort problem och kan inte låta bli att grubbla för sig själv. Ni kanske gör något roligt som att gå och bowla men du känner att personen inte riktigt är med. Du känner att du umgås endast med dig själv.
Tänk dig att umgås med en sån person men hela tiden.
Hur skulle du bli?

Precis så känner barnet när du är frånvarande.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


What are emotions?


What is a feeling
Feeling is a reaction of a thought. That a deep thought produces emotions.

Peter Lang defines emotions based on three different reaction systems: physical/physiological, verbal/cognitive, behavior/action.
Keith Oatley and his colleagues have a more nuanced and developed definition: that when you reach an important goal that you value, positive emotions are produced and if you do not reach them negative emotions are produced. Keith and colleagues also say that the essence of an emotion is the readiness to act and set plans and that the feeling is generally perceived as a distinct mental state.

What are the feelings
Oatley says positive feelings arise when we feel we are moving towards our goals and what we value. Negative feelings arise when we feel hindered in achieving the goals, when we may even have to abandon them. This is where I meant it starts with the thought and then goes over to the emotions.

Negative and positive feelings
Negative feelings have a common red thread – torment and discomfort. Here we count emotions such as: fear, sadness, anger, guilt, shame, disgust, contempt.
For obvious reasons, we want to maximize positive emotions. They include: love, joy, attraction, curiosity, excitement, enthusiasm, pride.

Basic and complex (primary and secondary) emotions
Basic emotions are considered universal, they are triggered quickly in specific situations, they usually hit us quickly and without so much reflective. Some examples of basic emotions are: fear, anger, sadness and curiosity.
Complex emotions are: guilt, shame, contempt and pride. Complex emotions are closely linked to thoughts and values. They are more influenced by the environment and the culture we are in. It is precisely the feelings of shame and guilt that have a central place in our lives. They contain components of fear of being examined, judged, valued and excluded from an important community.

/Toumas Touma


Vad är känslor?

Vad är en känsla
Känsla är en reaktion av en tanke. Att en djup tanke producerar känslor.

Peter Lang definierar känslor utifrån tre olika reaktionssystem: kroppsligt/fysiologiskt, verbalt/kognitivt, beteende/handling.
Keith Oatley och hans kollegor har en mer nyanserad och utvecklad definition: Att när man når ett viktigt mål som man värderar produceras positiva känslor och om man inte når det så produceras negativa känslor. Keith och kollegorna säger också att kärnan i en känslan är beredskapen att agera och sätta igång planer och att känslan uppfattas i allmänhet som ett distinkt psykiskt tillstånd.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Vilka är känslorna
Oatleys säger att positiva känslor uppstår när vi upplever oss vara påväg mot våra mål och det vi värderar. Negativa känslor uppstår när vi upplever oss hindrade att uppnå målen, då vi kanske till och med måste överge dom. Det är här jag menar att det börjar med tanken och sen går över till känslorna.

Negativa och positiva känslor
Negativa känslor har en gemensam röd tråd – plåga och obehag. Hit räknar vi känslor som: rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, avsky/äckel, förakt.
Positiva känslor vill vi av förklarliga skäl maximera. De inkluderar: kärlek, glädje, attraktion, nyfikenhet, upphetsning, entusiasm, stolthet.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Grundläggande och komplexa (primära och sekundära) känslor
Grundläggande känslor betraktas som universella, de utlöses snabbt i specifika situationer, de drabbar oss oftast snabbt och utan så mycket reflekterande. Några exempel på grundläggande känslor är: rädsla, ilska, sorg och nyfikenhet.
Komplexa känslor är: skuld, skam, förakt och stolthet. Komplexa känslor är nära kopplade till tankar och värderingar. De är mer påverkade av omgivningen och den kultur vi befinner oss i. Just känslorna skam och skuld har en central plats i våra liv. De innehåller komponenter av rädsla för att bli granskad, bedömd, värderad och utesluten ur en viktig gemenskap.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Så hittar du din ”av” och ”på” knapp för dina tankar


-Varför ska jag vilja stänga av mina tankar för?
Vi har ”automatiska tankar” och dessa tankar kan komma under en halv sekund och sedan försvinna. Trotts dess snabba in och ut fart genom hjärnan så lämnar den en känsla i kroppen. Om det är en negativ tanke så lämnar den en obehaglig känsla i kroppen men är det en positiv tanke så lämnar den en behaglig känsla i kroppen.

-Men då stänger jag också av mina positiva tankar?
Ja det gör du! Men gör du detta under ca 1 till 2 veckor så kommer du att kunna stänga av och öppna dessa automatiska tankar. Du kommer alltså att ha en ”av” och ”på” knapp för hjärnans automatiska tankeproduktion.

Annons för Svenskt Coolstuff:

-Okej men vad gör jag sen då?
När du lärt dig att stänga av dina automatiska tankar så kommer du också att kunna filtrera tankar, det kommer att göra så att du kan reducera bort alla de negativa och låta de positiva kvar. Om du så vill.

-Kommer jag då att sluta vara negativ och bara vara positiv?
Det är upp till dig hur mycket du vill filtrera bort av de negativa. Allt styrs av vad du själv vill.

-Hur stänger jag av mina tankar då?
Genom att vara närvarande så ofta du bara kan.

Hur blir jag närvarande?
Finns flera sätt men enklast är att använda alla dina sinnen.

-Jag förstår fortfarande inte hur jag ska bli närvarande
Använd alla dina sinnen genom exempelvis att lyssna på dina fotsteg när du promenerar, lukta vad det luktar, känn på saker och ting osv. Detta gör så att du blir närvarande.

Annons för Svenskt Coolstuff:

-Okej jag förstår men varför stängs mina tankar av när jag blir närvarande?
Jo för att tankar existerar bara när det handlar om det förflutna och om framtiden. Du kan inte använda dom när du är närvarande. De används när det inte finns en verklighet.

-Vad menar du med att de används när det inte finns en verklighet?
Det enda som existerar är det som du ser, känner, hör, luktar och smakar och dessa saker kan du inte göra i framtiden eller i det förflutna, du kan bara gör det just NU.

-Betyder det att det förflutna och framtiden inte är på riktigt?
Precis! det är en illusion, en film som du skapar själv genom erfarenhet av det verklighet du upplevt. Det enda som verkligen existerar är det som finns just nu i detta ögonblick.

Okej jag förstår nu.

Annons för Svenskt Kosttillskott:

Jag själv väljer att inte ha några automatiska tankar alls. Jag väljer att tänka själv en positiv tanke när jag behöver det.
Jag har mina tankar avstängda ca 80 procent av dagen. Att ha dom avstängda gör så att jag återfår mycket energi till kroppen och hjärnan och det i sin tur gör mig jätte glad som person och ork att hantera livet alla vågor. De resterande 20 procenten använder jag tankarna för att planera eller lösa en uppgift.

Om jag också vill göra som dig, hur ska jag då kunna planera in framtiden om jag stänger av mina tankar?
Som jag precis sa så kan man planera sin framtid. Tankar ett verktyg och kanske till och med det mest avancerade verktyget som någonsin har funnits. Använd verktyget! men när du är klar med den så lägg tillbaka den i hyllan. Du går inte runt med en skruvmejsel och skruvar i luften medans du äter eller går på toa. Du använder den när du skruvar en skruv och sedan lägger du den i hyllan igen. Exakt så gäller det med alla verktyg, speciellt dina tankar.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


2 saker för dig som inte mår bra nu


Att lida är att göra motstånd mot det som är just nu

Att inte acceptera livets tillfälliga situationer och försöka motarbeta det som är, skapar självdestruktiva tankar som ”Jag borde si och jag borde så och nu är jag här när andra är där och jag borde också vara där” OSV.

Dessa två följande bör du göra för att omvandla ditt lindande till frid:

 1. Säg skitsamma flera gånger till det som gör så att det gör ont och till själva smärtan
 2. Acceptera att det är som det är

Annons för Svenskt Coolstuff:

Sedan gör du vad du måste göra, vad situationen än kräver av dig.
Om du stannar i det här tillståndet av accepterande skapar du ingen mer negativitet.

Låt oss må bra!

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Människor som inte släpper det som hänt, vilket tungt liv de lever


Det finns en berättelse om de två zenmunkarna Tanzan och Ekido som promenerade på en blöt och lerig landsväg. När de närmade sig en by så träffade dom på en ung kvinna som försökte ta sig över vägen, men leran var så djup att den skulle förstöra hennes fina kläder. Tanzan tog henne då genast och bar henne över vägen till andra sidan. Munkarna gick sen vidare under tystnad i sex timmar. Senare när de närmad sig templet där de skulle övernatta kunde inte Ekido hålla sig längre. ”Varför bar du den där flickan över vägen?” frågade han och sa vidare. ”Vi munkar får inte göra sådana saker.”
”Jag satte ner flickan för sex timmar sen”, sa Tanzan.
”Bär du fortfarande på henne?”

Annons för Svenskt Coolstuff:

Kan du tänka dig ett liv som Ekido som är ovillig att släppa taget om situationer och händelser och därmed samlar på sig mer och mer ”skit” i sitt inre?
Så här är de flesta människorna här på jorden.
Vilken tung börda de bär omkring på från det förflutna helt i onödan.

Acceptera och släpp taget om det som varit, släpp taget om ditt ego.
Lev i glädjen och kärlekens tid, lev NU

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Decide! do you want to be happy or unhappy?


Concern, fear, sadness, hatred, jealousy etc. are emotions that are unhealthy for your body. The emotions interfere with the balance of your system and the flow of energy through your body and can in turn affect your heart, digestion, hormone production and your immune system. The negative feelings can also affect your DNA. There is a summary term for all negative emotions: UNHAPPY.

I removed my unhappiness by deciding to become the world’s happiest no matter what and how and when!
I focused only on being happy and everything that came to me to cause unhappiness I immediately bumped it away until I developed a new way of life, a new behavioral routine.

You can too!
Decide to stop being unhappy!
Decide to be happy!
Decide to stop worrying about things that depress you
Decide to live the rest of your life in happiness!

Count your days you have left to live.
Do you want to live your remaining days happy or unhappy?
When the time comes to leave life, do you want to look back and think – I have had fun and been happy and lived fully or do you want to think damn I should have been happy and I should have had fun?

Decide!!!

/Toumas Touma


Bestäm dig! vill du vara lycklig eller olycklig?

Oro, rädsla, sorg, hat, svartsjuka, avundsjuka mm. är känslor som är ohälsosamma för din kropp. Känslorna stör balansen i ditt system och energiflödet genom din kropp och kan i sin tur påverka bland annat ditt hjärta, matsmältningen, hormonproduktionen och ditt immunförsvar. De negativa känslorna kan även påverka ditt DNA.
Det finns en sammanfattande term för alla negativa känslor: Olycka.

Jag tog bort min olycka genom att bestämma mig för att bli världens lyckligaste oavsett vad och hur och när!
Jag fokuserade endast på att vara lycklig och allt som kom till mig för att bringa olycka stötte jag bort omedelbart tills att jag utvecklade ett nytt sätt att leva, ett nytt beteenderutin.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Du kan också!
Bestäm dig för att sluta vara olycklig!
Bestäm dig för att bli lycklig!
Bestäm dig för att SKITA i allt som trycker ner dig!
Bestäm dig för att leva resten av ditt liv i lycka!

Räkna dina dagar du har kvar att leva.
Vill du leva dina resterande dagar lyckligt eller olyckligt?
När tiden är inne för att lämna livet, vill du då blicka tillbaka och tänka – jag har haft kul och varit lyckligt och levt fullt ut eller vill du tänka fan, jag borde ha varit lycklig och jag borde ha haft kul? Jag borde och borde och borde..

Bestäm dig!!!

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Källor

Cumming, J., & Hall, C. (2002). “Deliberate imagery practice: The development of imagery skills in competitive athletes.” Journal of Sports Sciences, 20, 137-145.

Glen Rein, Ph.D. and Rollin McCraty, Ph.D. “Local and Non local Effects of Coherent Heart Frequencies on Conformational Changes of DNA“. Institute of Heart Math (1993)

The body gets scared of the thought


Although the body is very advanced and intelligent, it does not know if a situation is real or just a thought. It responds to thoughts as if they were real situations. Even if you lie in a bathtub with warm water and almost fall asleep, a thought that contains fear can make you feel that you are in danger for real.

Learn how to handle / turn off your thoughts HERE

/Toumas Touma


Kroppen blir rädd av tanken

Trots att kroppen är mycket avancerad och intelligent vet den inte om en situation är på riktigt eller bara är en tanke. Den reagerar på tankar som om det vore riktiga situationer. Även om du ligger i ett badkar med varmt vatten och nästan somnar, kan en tanke som innehåller rädsla få dig att känna att du är i fara på riktigt.

Läs hur du hanterar/stänger av dina tankar HÄR

Annons för Svenskt Coolstuff:

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


To live as a child


For me, children are the best role models we adults can have when it comes to life in their foundation. They show us how we really should live when they live in a higher level of consciousness than us adults, so they live less in their thoughts.
Children are less judgmental and more forgiving, less worried and more happy, less mean and more loving.
Children are simply less absent and more present.
Assuming that you have been treated fairly, then life is a lot of fun as a child.

Most people who have it tough today love their childhood and always tell you how fun it was to be a child but even those who don’t have it tough can relate to it.
When we were children we had no problems and no worries. We had fun. I wish I could be a child again.

Let’s also be like children.
Let’s act as if we were born today and have no past.
Let’s release the future plans for a moment and live here and now.
Let us live without thought for a while and feel the love, joy and peace.

Let’s live as a child, a life that is fun to live!

/Toumas Touma


Att leva som barn

För mig är barn de bästa förebilderna vi vuxna kan ha när det kommer till livet i sin grund. Dem visar oss hur vi egentligen borde leva då de lever i en högre medvetenhetsnivå än oss vuxna, dom lever alltså mindre i sina tankar.
Barn är mindre dömande och mer förlåtande, mindre oroliga och mer glada, mindre elaka och mer kärleksfulla.
Barn är helt enkelt mindre frånvarande och mer närvarande.
Förutsätt att ha blivit rättvist behandlad så är livet alltså mycket roliga som barn.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Dem flesta människor som har det tufft idag älskar sin barndom och berättar alltid hur roligt det var att vara barn men även dom som inte har det tufft kan relatera till det.
När vi var barn hade vi inga problem och inga bekymmer. Vi hade skit kul. Jag önskar att jag kunde vara ett barn igen.

Låt oss också vara som barn.
Låt oss bete oss som om vi föddes idag och har inget förflutet.
Låt oss släppa framtidsplanerna för en stund och leva här och nu.
Låt oss leva utan tankar ett tag och känna kärleken, glädjen och friden.

Låt oss leva som barn, ett liv som är roligt att leva!

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Mitt liv bortom tankar, ett liv fylld av kärlek, glädje och frid


För ca 1,5 år sen sa min bror till mig: Toumas du tänker för mycket! Sluta!.

För mig var det liksom mitt liv att tänka.
Jag spenderade 90 procent av min tid till att tänka. Jag var ständigt i det förflutna och i framtiden och att pendla mellan dessa var verkligen mitt liv, jag var överallt men samtidigt ingenstans. Jag skapade problem genom mina tankar och försökte sedan lösa problemen genom andra tankar. Jag oroade mig för min familj, mitt jobb, min hälsa, min ekonomi, allt och så var det varje varje dag i många många år.
Njuta av livet? vem är det? jag känner inte han!, jag har viktigare saker att tänka på och det är framtiden.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Jag nådde till slut en punkt i livet där jag kände att jag inte orkade mer. Jag var så trött på problem och motgångar att jag inte visste längre hur jag skulle klara mig. Jag hade noll livsenergi och kände ingen glöd för någonting alls. Jag var så trött att jag knappt orkade äta.
Mitt liv var liksom slut.

Nu 1,5 år senare jobbar jag som personlig coach och hjälper personer till att leva ett liv bortom tankar.
Jag gick jag från att vara världens tänkare till att inte tänka alls, bokstavligen!
När någon frågar mig Toumas vad tänker du på? Jag svara: Absolut INGENTING!
Problem? vem är det? jag känner inte han!, Jag har viktigare saker att känna och det är livet och glädjen och kärleken.
Jag gick från världens ångest till världens frid, från världens sorg till världens glädje. Jag gick från att vara helt påkörd av livet till att coacha personer att hitta tillbaka till livet.
Jag har aldrig mått så bra som nu.
Jag insåg att ingenting finns förutom det som finns just NU. Allt annat finns inte.
Det förflutna har gått och finns inte kvar och framtiden finns inte heller. Det enda som finns det är det som finns just NU.
Förut pendlade jag mellan det förflutna och framtiden men nu har jag stannat där emellan och det är nuet. Jag har hoppat av tåget för att jag har hittat min hållplats och här ska jag stanna för att det är här jag hör hemma! här finns det riktiga livet, livet som fyller energi, glädje, kärlek och mening.

Livet bakom tankarna, livet nära GUD ❤

Annons för Svenskt Coolstuff:

Tro mig, du kan också!
Inse bara att tankar är inte mer än tankar!

Men hur ska man planera och sätta mål utan tankar?
Tankar är ett verktyg som du ska använda för en uppgift och när du är klar med uppgiften så ska du lägga tillbaka verktyget på hyllan igen!
Du använder en skruvmejsel när du ska skruva. Inte bär du på skruvmejseln hela dagarna och skruvar i luften när du tex. äter. Du skruvar sen lägger du tillbaka skruvmejseln på hyllan igen.


/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Brukar du ofta bli missnöjd?


Missnöje är en starkt negativ känsla som är kopplad till en händelse i ett avlägset förflutet och som hålls vid liv genom tvångsmässigt tänkande, genom att återberätta händelsen i huvudet eller tala högt om ”vad någon gjorde mot mig” eller ”vad någon gjorde mot oss”

Annons för Svenskt Coolstuff:

Jag tycker att det är viktigt att förstå vad missnöje är då den existerar då och då i våra liv . Varje gång du känner dig missnöjd så kom ihåg att det är dina tvångsmässiga tankar som skapar det genom att tänka på både det förflutna och framtiden.

Kom även ihåg att du inte är ”tankarna” utan du är den tysta personen bakom dom.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Viktigt för dig som har barn


Om du har små barn, ge dem hjälp, vägledning och beskydd så gott du förmår, men ännu viktigare är att ge dem utrymme – utrymme att vara. De kommer till världen genom dig, men de är inte ”dina”. Föreställningen ”jag vet vad som är bäst för dig” kan vara sann när de är riktigt små, men ju äldre de blir desto mindre sant blir det. Ju fler förväntningar du har på hur deras liv bör gestalta sig, desto mer lever du i dina tankar i stället för att vara närvarande för dem.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Ofrånkomligen kommer de att göra misstag, och de kommer att uppleva dem som en form av lidande, så som alla människor gör. I själva verket kanske de bara är misstag ur ditt perspektiv. Det som du ser som ett misstag kan vara precis vad dina barn behöver uppleva. Ge dem så mycket hjälp och vägledning du kan, men inse att du ibland också måste tillåta dem att göra misstag, i synnerhet när de börjar bli vuxna. Ibland kanske du också måste tillåta att de lider. Lidandet kanske drabbar dem helt oväntat, eller också kanske det uppstår som en konsekvens av deras egna misstag.

Källa

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Jag switchade mitt liv från mörkret till ljuset


Sen jag switchade mitt liv från ”frånvarande” till ”närvarande” har negativiteten inte existerat i mitt liv. Jag märker mer och mer nuets styrka och hur det får mig att må bra.
Jag känner hur min livsenergi har höjts och hur mycket mer kreativ jag har blivit.
Jag har också insett vilken styrka acceptansen har i min vardag och hur mitt gamla vardagliga missnöje försvunnit helt.
Jag har insett att den sanna kärleken kommer från mitt inre och därför älskar jag mig själv och lättare att älska andra.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Jag har nu förstått att Gud lever i varje människas hjärta men frånvarandet hos människan drar den närmare djävulen.
Förut levde jag närmare djävulen då mitt frånvarande producerade tankar som producerade hat, våld, avundsjuka, tvivel, oro, ångest, depression, stress, självömkan osv osv..
Nu förstår jag att närvarandet är ljuset och frånvarandet är mörkret och mörkret kan inte överleva i ljuset.
Därför har jag valt att leva i ljuset.

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:När planer går åt skogen och blir till något bättre


Du kommer säkert att känna igen dig själv i texten.
Ett exempel på hur jag valde att göra och tänka i en situation där mina planer förstördes.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Jag klippte mig idag.
Jag ringde till ”Salong habibi” och bokade tid för klippning.
Mina tankar var: Jag går och klipper mig fort och sen går jag hem, duschar, käkar och sen till jobbet.
När jag kom dit fanns det en person före mig.
Jag tänkte okej de lugnt han kommer att klippa sig fort sen är det min tur.
Medan jag väntar så kommer det en äldre person in och hälsar på frisören och säger snälla jag har bråttom till jobbet… kan du klippa mig efter?..

Då tänkte jag: nu fan.. ”Vadå jag har bråttom”.. Jag har också bråttom!!..

1. En person tog min plats redan från början… Så att jag redan förlorade tid..
2. En person till kommer och tar min plats igen…

Ska jag vara här hela dagen eller?

Sen tänkte jag.. okej Toumas.. Antingen blir du sur och låter inte honom gå före och plågar dig själv av situationen eller så accepterar du att det har blivit såhär och låter honom gå före…

Annons för Svenskt Coolstuff:

Frisören frågade mig: Toumas är det ok att jag tar honom före dig?
Jag svarade: Självklart ska han få går före och gav den äldre personen en smile.
Den äldre personen blev så glad och började prata med mig om allt möjligt.
Vi kom fram till att han är en riktig god vän åt min morbror och berättade massa fina saker de gjort och hur roligt dom haft det. Han gav mig även råd om livet och massa andra goda tips..

När personen hade gått iväg och det blev min tur att klippa mig så tänkte jag: Fan ingenting blev som planerat. Jag var tvungen att skippa träningen och duschandet och bara åka till jobbet direkt…

Men när jag äntligen kom ut därifrån fick jag den bästa klippningen någonsin samt att jag fick massa bra livs råd från den äldre personen.

Till dig som läser detta
Det blir inte alltid som man planerat.. Men det betyder inte heller att det är något dåligt..
När något dyker upp som förstör dina planer, försök då att tänka.. det här kan vara något bra för mig

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Vem lägger du din tro på?


Vi alla har något eller någon som vi tror på.
Vi alla tror på något.
Frågan är inte om du har tro eller inte, den riktiga frågan är på vad eller vem du lägger din tro på!

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Forskning: Fördelar för dig som har större rumpa


Päronformade kvinnor har en ordentlig hälsofördel kring sina lår och rumpa, menar forskare vid brittiska University of Oxford och Churchill Hospital.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Här är tre hälsofördelar med att ha en rund och stor rumpa

1. En kurvig kvinnokropp tenderar att ha lägre kolesterolvärden. Det gynnar hjärthälsan och minskar risken för åderförkalkning.

2. En större rumpa kan kopplas till höga nivåer av omega-3, något som i sin tur gynnar hjärnverksamheten och hjärtat.

3. Kvinnor med lite större rumpa än andra är ofta intelligentare, enligt samma studie.

Källa: mabra.com

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:Du lider oftast i onödan


Större delen av allt mänskligt lidande är onödigt. Vi skapar det själva så länge vi låter intellektet styra vårt liv. Den smärta du skapar nu är alltid någon form av ickeaccepterande, någon form av omedvetet motstånd mot det som är.
Skriver författaren Eckhart Tolle

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


3 saker för att hantera jobbiga situationer


Livet har alla möjliga situationer.
För att livet ska flyta på är det viktigt att veta hur du ska hantera de jobbiga delarna.

När en situation är obehaglig och du mår dåligt av det, ska du göra följande saker:

Förändra
Gör det du kan för att förändra situationen

Lämna
Kan inte du förändra situationen så lämna då den

Acceptera
Kan inte du förändra eller lämna situationen så acceptera den då till 100 procent

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


5 sakerna människor ångrar i sin dödsbädd


Det här är hjärtskärande att läsa vad folk i sin dödsbädd ångrar.
Jag önskar att alla ni som läser nu verkligen gör det ni älskar och när vi alla är i dödsbädden inte ska känna att vi ångrar någonting utan är stolta och nöjda.

Annons för Svenskt Coolstuff:

Läs dessa fem punkter och ta verkligen åt dig och gör det du älskar.
Läs inte bara dessa och sedan gå vidare med ditt liv som vanligt utan tänk på det helatiden.
Varje dag, timme, minut och sekund räknas och kommer aldrig tillbaka.

Här är dessa fem punkter som folk ångrar innan dom går bort.

 1. Ångrar att jag inte hade modet att följa mina drömmar
 2. Önskar att jag inte hade jobbat så hårt
 3. Önskar att jag oftare hade sagt till mina nära och kära hur mycket de betyder för mig
 4. Jag önskar att jag haft bättre kontakt med mina vänner
 5. Önskar att jag inte hade tagit så allvarligt på saker och ting, och tillåtit mig själv att vara mer lycklig

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Dina naglar kan avslöja din personlighet


Dina naglar säger mer om dig än du tror och det är inte riktigt så enkelt att stressade människor biter på naglarna. Tro mig – det finns fullt av ledtrådar om dig längst ut på dina fingrar. Vad tycker du, stämmer din personlighet överens med dina naglar?
Se källor? klicka här


Klicka på den nagel som ser ut som din här nere.


Nr 1 låg och rektangulär
Nr 2 bred och platt


Nr 3 korta och runda


Nr 4 ojämna och korta


Nr 5 jämna och korta


Nr 6 spetsigaNr 7 långa och ovala


Nr 8 markerade nagelband

Dela om du tycker att det stämmer

Källa: Littlethings

Det här säger Fauja singh 107 år


I am physically active, walking, jogging and running for at least four hours a day. It keeps my body and mind active.
Fauja singh

Bli som Fauja och håll dig aktiv

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Så enkelt ökar du din kreativitet


Har du kört fast i ett problem på jobbet? Har du svårt att få en riktigt bra idé till en bok du vill skriva eller ett företag du vill starta?
Ut och spring!

Snygga skal med strålreducering

Det bästa är att springa – eller att vara aktiv på samma nivå på annat sätt. Även att gå får effekt, men inte lika stor. Spring i minst 20-30 minuter. Effekten på kreativiteten kommer efteråt och sitter i under cirka 2 timmar. Ta inte ut dig totalt, då blir kreativiteten sämre i flera timmar efter träningen (dock inte på sikt). Se till att vara i bra form, då blir den kreativa effekten som störst. Träningen gör att förmågan till framför allt brainstorming blir bättre, men det kan skilja sig från person till person.
Skriver Anders Hansen i sin bok


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Personer som alltid väntar på nästa sak att reagera mot


Klagandet åtföljs ofta av bitterhet, men det kan också åtföljas av en starkare känsla såsom ilska eller någon annan upprörd känsla. På så sätt blir det mer laddat med energi. Att klaga förvandlas då till reaktivitet, ännu ett av egots sätt att stärka sig självt.

Det finns många människor som alltid väntar på nästa sak att reagera mot och känna sig uppretad eller orolig för – och det dröjer aldrig länge förrän de hittar den. ”Det här är en skandal”, skriker de. ”Hur vågar du…” ”Jag tycker inte alls om det här.” De är lika beroende av ilska och upprörda känslor som andra är av droger. Genom att reagera mot det ena och det andra hävdar och stärker de sin bild och sin upplevelse av sig själva.

Källor


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Vi lever som om vi aldrig ska dö


Människan offrar sin hälsa för att tjäna pengar, Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att någonsin ha levt.
Från En Dalia Lama

Annons för Svenskt Coolstuff:

Egot älskar tiden och får näring utav den.
Egot skapar problem genom tankar och försöker sedan lösa problemet genom andra tankar.
Att bli av med sitt ego, är att leva i nuet. Att leva i nuet är att leva livet i varje ögonblick. Allt som varit är inte längre på riktigt och framtiden existerar inte heller. Det enda som finns och är verkligt är det som finns just nu.

Hur blir jag av med mitt ego?
Läs här

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Därför skapar vi fiender


Det finns inget ego i att tala om for servitören att din soppa är kall och behöver värmas – om du håller dig till fakta, som alltid är neutrala.
”Hur vågar du servera mig kall soppa …” Det är att klaga. Det finns ett ”jag” här som älskar att känna sig personligen förolämpad av den kalla soppan och som tänker göra mesta möjliga av det, ett jag som älskar när någon gör fel. Den sortens klagande vi talar om är egots ärenden och verkar inte för en konstruktiv förändring. Ibland är det uppenbart att egot inte vill ha förändring så att det ska kunna fortsätta klaga.

Vad du kan göra när det gäller en person kan du också göra ifråga om en situation:
att göra den till en fiende.

Det bakomliggande är alltid: Det här borde inte hända, jag vill inte vara här, jag vill inte göra det här, jag blir orättvist behandlad.
Och egots främsta fiende är naturligtvis nuet, det vill säga livet självt.

Se om du kan fånga, det vill säga lägga märke till, den där rösten i huvudet.
Eckhart Tolle

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Är detta varför du kritiserar andra?


Varför kritiserar eller fördömer vi?
Jesus åsyftade detta när han sa: ”Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?”
När jag kritiserar eller fördömer en annan person får det mig att känna mig större och mera överlägsen.

Vill man ha socialmakt ska man undvika att kritisera eller fördöma.

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Du är inte den som tänker


Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Här har jag tagit ett citat från en bok skriven av Eckhart Tolle.
Försök att förstå djupet i vad han skriver.
Vi är mer än bara det ytliga kroppen som syns.

De flesta människor identifierar sig så fullständigt med rösten i huvudet, den ständiga strömmen av ofrivilliga och tvångsmässiga tankar och de känslor som åtföljer dem – att vi skulle kunna säga att de är besatta av sitt intellekt. Så länge som de är helt omedvetna om det här tror de att de är den som tänker. Det här är det egostyrda sinnet. Vi kallar det egostyrt eftersom det finns en upplevelse av jag (ego) i varje tanke – varje minne, tolkning, avsikt, synpunkt, reaktion och känsla. Det här är omedvetenhet, andligt talat. Ditt tänkande, innehållet i ditt sinne, är naturligtvis betingat av det förflutna: din uppfostran, kultur, familjebakgrund och så vidare. Själva kärnan i all din tankeaktivitet består av vissa repetitiva och bestående tankar, de känslor och reaktiva mönster som du identifierar dig starkast med. Denna varelse är själva egot.
Citat från Eckhart Tolle

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Så enkelt stärker du ditt självförtroende


Som allt annat så har vi alla våra teorier. 

Min teori
Detta är min teori då jag har testat det på mig själv och såg en grov inre förändring.
Nu vill jag dela detta med er alla som vill förstärka sitt självförtroende.

Så enkelt stärker du ditt självförtroende!
Vi säger att du vill stärka ditt självförtroendet för ditt utseendet.
Du ska då säga följande till dig själv under flera dagar och kanske veckor:

 • Fan va snygg jag är!
 • Jag är så riktig snygg!
 • Jag är så sexig!
 • Toumas du är riktig snygg!
 • Toumas…. du är så sexig!

Självklart ska du säga ditt eget namn 😛

Bara när jag skrev detta så kände jag mig snyggare 😀

Lura hjärnan
Om man läser lite om hjärnan så förstår man mer och mer hur enkelt det är att lura hjärnan.
När hjärnan hör eller ser en viss sak ofta, börjar hjärnan tro på det
(ifall du inte säger till dig själv ”det där är inte sant” såklart!).
En av det största ”hjärnlurerierna” kommer från reklam på TV och internet, precis som denna reklam här under 🙂
Jag får en liten peng för att du trycker på den 🙂

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Öka din koncentrationsförmåga


Motion ökar koncentrationen

Photo by kinkate on Pexels.com

Spring i stället för att gå. Om du rör på dig mer intensivt frisätter hjärnan nämligen mer dopamin och noradrenalin.
I praktiken bör du komma upp i 7o – 75 procent av din maxpuls.
Är du 40 år innebär det en puls på 13o – 140.
Är du 50 år ska pulsen ligga på minst 125.

Träna på morgonen

För koncentrationen är det oftast bättre att träna på morgonen eller förmiddagen så att effekten kan hålla i sig under dagen. Den klingar nämligen av efter ett par timmar och för de flesta är det viktigare att ha bra koncentration under arbetsdagen än på kvällen.
Håll helst på i 30 minuter. Du bör vara aktiv i minst 20 men helst 30 minuter för att få bra effekt. Fortsätt med träningen! Precis som när det gäller stress och mående får man de riktigt fina effekterna på koncentrationen på lång sikt, så sluta inte!
Den som är tålmodig kommer att få sin belöning.

Anders Hansen

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Så får du skrämselmakt


Påverka med hjälp av rädslor
Ett bra sätt är att ta reda på vad person tycker väldigt mycket om och då vet man att person inte vill förlora det.
Ett annat sätt är att ta reda på vad personen är rädd för.
Att känna till och använda personens rädslor för att påverka är att ha skrämselmakt.

Använd inte skrämselmakt
Skrämselmakt kan dock vara väldigt farligt om man använder det på fel person, fel tid och fel plats.

Använd skrämselmakt
Skrämselmakt ska du använda på personer du känner och för rätt anledning och för att påverka positivt.

Chefer använder skrämselmakt
Använder din chef skrämselmakt mot dig?
Använd det på han/hon också!

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Källor: Elaine Eksvärd, SVD.se, Ingjald Nissen

Prutta och förläng förhållandet


Pruttar kan faktiskt vara nyttiga speciellt i romantiska förhållanden

I genomsnitt släpper vi ut 0,5 liter gas per dag. Det är mer än en flaska

Författare Leah Decesare släppte boken ”Naked parenting”. Boken handlar bland annat om hur de som fiser inför sina partner kan komma att ha långvarigare förhållanden.

Leah Decesare tror på att par som fiser inför varandra visar ärlighet, tolerans och accepterande.

De flesta fiser inte inför andra människor eftersom de inte litar på dem tillräckligt. Par som gör det litar på varandra och vet att en fis inte kan förändra deras förhållande.

Hon förklara att empati uppstår när partner fiser inför varandra.

Källa: Apost.com, Leah Decesare

/Toumas Touma


Följ mig gärna på instagram


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00


Read related posts:
Läs relaterade inlägg:


Såhär får du grym personkemi


Idag läste jag lite om personkemi.
Jag har tagit fram ett citat som jag tyckte var väldigt bra.

Dina förutfattade meningar om folk påverkar din attityd gentemot dem enormt. Det sipprar igenom och folk känner hur du känner för dem. Den berömda och i min mening första retorik konsulten Dale Carnegie hävdade att man ska utgå från att folk är ärliga, välvilliga och genuina. Gör du det så kommer det att bli en självuppfyllande profetia för dem och ni kommer att få bra personkemi.

Elaine Eksvärd

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Photo by rawpixel.com

Få makt genom att ge beröm och uppskattning


Att få beröm och uppskattning är bland det bästa man kan få när man ansträngt sig.
Om du ger en present till en kompis när han/hon fyller år och personen säger bara tack och går sedan vidare till något helt annat utan att bry sig om presenten så kommer du förmodligen att bli ledsen och arg. Du kommer inte vilja köpa en ny present åt personen igen. Här fick du varken uppskattning eller beröm.
Men om personen säger TACK!!! och blir jätte glad och flera gånger visar personen uppskattning. Tack tack tack… Grym present! precis vad jag behövde… Va sköööön du är!!! skulle du med denna beröm och uppskattning garanterat köpa en present till personen igen och kanske ännu bättre?

Därför ska du alltid ge beröm och uppskattning.
Det finns god makt i att berömma och uppskatta.

Vill du bli en stjärna på att visa uppskattning ska du anstränga dig för att hitta något bra att säga. Och det får inte vara vad som helst, utan något du verkligen menar.

Retoriker Elain Eksvär

/Toumas Touma

Photo by J carter on Pexels.com


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Bli fri från tankar


Början till frihet är insikten att du inte är det som du styrs av – ”tänkaren”. När du förstår det kan du observera tänkaren. Och så snart du börjar iaktta tänkaren aktiveras en högre medvetandenivå

Barn är de bästa förebilderna vi vuxna kan ha när det kommer till livet i sin grund. Barn visar oss hur vi egentligen borde leva då de lever i en högre medvetenhetsnivå än oss vuxna.

/Toumas Touma

Tycker du att inlägget var givande?
Ja / Nej


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

18 Saker – Händer dig när du skrattar


Forskare
Många intressanta upptäckter har lyft fram då forskare har studerat skrattets effekt på vår hälsa under de senaste åren.

Hur ofta skrattar vi
Barn ler och skrattar ca 26 gånger mer än vuxna.
Barn ler och skrattar ca 400 gånger per dag medan vuxna endast ca 15 gånger per dag.

Skratt smittar av sig
Skratt och leende har även kraften att få andra att skratta eller le tack vare våra ”spegelneuroner”. 
Spegelneuroner gör så att vi uttrycker oss som omgivningen. Det är därför som vi ibland börjar göra likadant utan att veta varför när vi hör någon skratta mycket. Vi blir med andra ord ”infekterade” av deras positiva energi.

Det här händer dig när du skrattar

 1. Man blir mer attraktiv
 2. Relationer förstärks
 3. Stressen dämpas
 4. Depression förebyggs
 5. Negativa tankar dämpas
 6. Minnet förbättras
 7. Stärkt inlärningsförmåga
 8. Mer Kreativ
 9. Immunförsvaret stärks
 10. Hjärtbesvär motverkas
 11. Matsmältningen ökar
 12. Smärta lindras
 13. Energin fylls på
 14. Minskad sömnbesvär
 15. Lungkapaciteten ökas
 16. Inre organ masseras
 17. Förebygger allmänna sjukdomar
 18. Livet förlängs

Källor: Bättre Hälsa, WebMD och Wellness Wisdom Wealth, Wikipedia, Utforskasinne.se, expressen.se.

/Toumas Touma

Photo by Flickr on Pexels.com


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Varför är jag lat?


Lathet är en del av vårt överlevnads systemet. Oftast ser man lathet som något väldigt negativt men i själva verket handlar det om att spara energi till något viktigare för överlevnaden.
Lathet kommer från tankar som dyker upp precis efter att du tänkt eller blivit tillsagd att göra något.
Hjärnan beräknar rutten och energi nivån.
Den bedömer ifall du ska lata dig eller inte.


Hjälper kroppen att producera ny energi
gå till produkten

Ett tydligare exempel på hur lathet dyker upp: 
Du ligger i sängen och är törstig. Du tänker att du ska upp och dricka vatten. Precis när du tänkt att du ska dricka vatten planerar din hjärna hela färden från att gå upp från sängen till att öppna kranen och vänta på kallt vatten och sedan tillbaka till sängen igen. Samtidigt som den planerar ”rutten” så scannar hjärnan av hela kroppen för att bedöma energi nivån.
Slutbedömning: Kommer jag att klara mig utan vatten ett bra tag eller måste jag upp nu och dricka. Nej jag kan fortsätta att ligga i sängen.

/Toumas Touma

Kontakta mig vid frågor om källor

Nästa kommande artikel:
Så enkelt blir du av med din lathet


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Maxa din vardagliga energi


Dessa tre följande suger din livs energi i högsta grad i följande ordning och därför ska du undvika dem.

Enligt den kända youtube psykologen Ralph Smart

1. Att stressa
Att stressa i grund är att att utnyttja mycket energi för att ”Fly Eller fightas” (Överlevnadsinstinkt)

2. Att grubbla
Att grubbla är att utnyttja mycket energi för att ”lösa problem” (Överlevnadsinstinkt)

3. Att bli arg
Att bli arg är att aktivera och utnyttja all energi för att ”fightas” (Överlevnadsinstinkt)

Dessa tre aktiverar den ”Reptila” delen av hjärnan, den som kallas för ”Uråldriga hjärnan”.
Det är den delen som håller oss vid liv. Den ser till att vi bland annat andas. Den håller oss ifrån allt livshotande och hjälper oss att överleva. Den är anpassad för att hålla oss ifrån tex. tigrar och andra varelser. Nu för tiden använder vi samma instinkt för att ta oss till jobbet eller andra saker som inte hotar vår överlevnad på samma sätt och tar därför mycket av vår energi.

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Vad säger dina fötter om din personlighet


Formen på våra fötter sägs kunna avslöja ett och annat om hur vi är som personer. neurologiexperten Jane Sheehan säger att bara genom att titta på dina fötter kan du ta reda på vilken av följande fyra personligheter du har, vi kan för enkelheten skull kalla dem för A, B, C och D.

© Provided by Nyheter365

Tryck här om du har fot A

© Provided by Nyheter365

Tryck här om du har fot B


© Provided by Nyheter365

Tryck här om du har fot C

© Provided by Nyheter365

Tryck här om du har fot D


© Provided by Nyheter365

/Toumas Touma


Följ bloggen och få nya inspirerande inlägg varje
söndag klockan 13:00

Två studier visar att Q10 i kombination med selen gav 54 % minskade risker för att dö i hjärt- kärlsjukdom. Resultatet är minst sagt sensationellt.
Den ena studien utfördes under fem års tid vid Linköpings universitetssjukhus. Den andra utfördes i Lissabon.
Läs mer om produkten


Hur du sover, berättar mycket om din personlighet


Tryck här om du sover som nr 1


Tryck här om du sover som nr 2


Tryck här om du sover som nr 3


Tryck här om du sover som nr 4


Tryck här om du sover som nr 5


Tryck här om du sover som nr 6